Arkivat Përditshëm e mërkurë shkurt 15th, 2017

15 Shkurt 1856, ikonografi Gjergj Çetiri përfundoi dekorimin e kishës monument...

Ikonografi ynë i dëgjuar Gjergj Çetiri (Katro) i Dytë, më 15 Shkurt 1856, përfundoi zbukurimin e ikonostasit të kishës së Shën Minait në Gradisht...

15 Shkurt 1870, lindi në Prizren Lazër Shqiptari, patriot e mësues

Në Prizren të Kosovës, më 15 Shkurt 1870, u  lind Lazër Lumezi ose si e thërriste populli shqiptar Lazër Shqiptari, një nga veprimtarët e...

15 Shkurt 1907, thirrja e shoqërisë “Marësi” për alfabet të unifikuar...

Shkresëtorja e shoqërisë “Marësi”, më 15 Shkurt 1907, lëshoi një thirrje për të caktuar alfabetin e përbashkët të gjuhës sonë. Thirrja u botua në...

15 Shkurt 1909, doli numri i parë i gzetës “Dielli” të...

Në Boston të Shteteve të Bashkuara, mërgimtarët tanë botuan më 15 Shkurt 1908, numrin e parë të gazetës “Dielli”, një ndër organet më jetëgjatë...

15 Shkurt 1937, mbledhja e parë e Parlamentit Shqiptar

Më 15 Shkurt, u mbajt mbledhja e parë e Parlamentit Shqiptar në vitin 1937. Kryetar i Dhomës së Deputetëve u zgjodh Pandeli Evangjeli në...

15 Shkurt 1965, përkujtohet sot pedagogu dhe diplomati Kolë Rrota

Sot përkujtohet Pedagogu dhe diplomati Kolë Rrota. U lind në Shkodër, më 1880. Ndoqi Kolegjin Françeskan dhe Shkollën Normale të Klagenfurtit në Austri. Në...

15 Shkurt 1970, u themelua Universiteti i Prishtinës

Universiteti i Prishtinës u themelua më 15 Shkurt 1970, i cili hapi dyert për të gjitha pakicat, madje edhe për studentët nga shumë vende...