Arkivat Përditshëm e enjte korrik 13th, 2017

13 Korrik 1467, kronika venedikase përshkruan dështimin e turpshëm të Sulltanit...

Për rrethimin e tretë të Krujës, kanë shkruar disa kronistë osmanë dhe bizantinë. Për të flet dhe kronika venedikase që mban datën, 13 Korrik...

13 Korrik 1683, Veziri shqiptar Karamahmut Qypërliu pagoi me kokë vonesën...

Karamahmut Qypërliu apo Mustafai i Zi, shqiptari që u bë vezir i madh apo kryeministër i Perandorisë Osmane, në krye të një ushtrie prej...

13 Korrik 1878, përfundoi Kongresi i Berlinit, me konkluzione fatale për...

Më 13 Korrik 1878, përfundoi Kongresi i Berlinit dhe monarkët e Anglisë, Austro-Hungarisë, Gjermanisë, Rusisë, Francës, Italisë dhe Turqisë, nënshkruan Traktatin e Berlinit, që...

13 Korrik 1880, në një betejë heroike të Hodo Sokolit ushtritë...

Më 13 Korrik 1880, u zhvillua një nga betejat më të ashpra të luftëtarëve shqiptarë të lirisë, nën drejtimin e Hodo Sokolit, për mbrojtjen...

13 Korrik 1920, lindi në Tiranë mësuesja e nderuar Evanthi Ciko

Në Tiranë, më 13 Korrik 1920, u lind një nga bashkëpunëtoret më të hershme të mikrofonit të Radio-Tiranës, pedagogia Evanthi (Zoraqi) Ciko. Në grupet...

13 Korrik 1992, Parlamenti miratoi ligjin “Mbi ndërmarrjet shtetërore”

Kuvendi i Shqipërisë, më 13 Korrik 1992, miratoi Ligjin mbi Ndërmarrjet Shtetërore, që është pjesë ë reformës, për kalimin e ekonomisë së vendit në...

13 Korrik 1999, Ministrat e Financave të G-7, përcaktuan në Bruksel...

Ministrat e Financave të G-7 dhe institucionet financiare ndërkombëtare, në mbledhjen e datës 13 Korrik 1999, në Bruksel, përcaktuan planin perspektiv të rindërtimit të...

13 Korrik 2000, vendi ynë aderoi në Protokollin e Vilnusit

Më 13 Korrik të vitit 2000, vendi ynë aderoi në Protokollin e Vilnusit, të 3 Qershorit 1999, që përmban modifikimin e "Konventës për transportet...