Arkivat Përditshëm e diel korrik 30th, 2017

30 Korrik 1481, Gjon Kastrioti II njihet nga kryengritësit shqiptarë si...

Me kërkesën e përsëritur të kryengritësve shqiptarë, Gjon Kastrioti II, djali dhe trashigimtari i Gjergj Kastritoti Skënderbeu, më 30 Korrik 1481, i shoqëruar prej...

30 Korrik 1913, bajrakët e Dukagjinit miratuan Kanunin

Më 30 Korrik 1913, gjashtë bajrakët e Dukagjinit, miratuan Kanunin, që përfaqëson besëlidhjen e tyre me norma juridike të së drejtës zakonore. Kanuni i...

30 Korrik 1922, nisi botimin “Fletorja zyrtare”, në vazhdim të gazetës...

Në vazhdim të gazetës "Ditë e re", më 30 Korrik 1922, nisi botimin "Fletorja zyrtare'', organ zyrtar i shtetit shqiptar, që vazhdoi botimin deri...

30 Korrik 1926, anëtarët e Konferencës së Ambasadorëve firmosën Aktin...

Anëtarët e Konferencës së Ambasadorëve, së bashku me përfaqësuesit e Shqipërisë, Jugosllavisë dhe Greqisë, më 30 Korrik 1926, firmosën Aktin final të përcaktimit të...

30 Korrik 1945, doli numëri i parë i gazetës “Sporti”

Më 30 Korrik 1945, doli numëri i parë i gazetës "Sporti", organ i përjavshëm i Këshillit të Përgjithshëm të Bashkimit të Fiskulturistëve të Shqipërisë....

30 Korrik 1965, Teatri Popullor performon me sukses tragjedinë shekspiriane “Mbreti...

Trupa e Teatrit Popullor, arriti një sukses të merituar, me premjerën e tragjedisë shekspiriane "Mbreti Lir", që u dha më 30 Korrik 1965. U...

30 Korrik 1990, u nënshkrua Protokolli për marrëdhëniet diplomatike, midis Shqipërisë...

Protokolli për normalizimin e marrëdhënieve diplomatike, midis Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjelik, sot Federata Ruse, u nënshkrua në Tiranë, më 30 Korrik 1990. Referencat: Thimi Çollaku /...