Arkivat Përditshëm e martë nëntor 21st, 2017

21 Nëntor 1918, Pleqësia e Hotit dhe Grudës u kërkon Fuqive...

Pleqësia e Hotit dhe Grudës, më 21 Nëntor 1918, me anë të një memorandumi që i dërguan Uashingtonit, Parisit, Londrës dhe Romës, u kërkonin...

21 Nëntor 1921, numri i parë i gazetës “The Albanian Journal”

Në Chicago të Shteteve të Bashkuara të Amerikës mërgimtarët tanë, më 21 Nëntor 1921, nxorrën numrin e parë të së përmuajshmes “The Albanian Journal”,...

21 Nëntor 1943, themelimi i Legalitetit

Në fshatin Zallherr të Tiranës, më 21 Nëntor 1943, u mbajt Kongresi i përkrahësve të Monarkisë. Ai shpalli themelimin e Legalitetit me kryetar Abaz...

21 Nëntor 1944, krijohet Shkolla Dramatike

Më 21 Nëntor 1944, u ngrit Shkolla Dramatike, që e drejtonte regjizori Sokrat Mio. Në këtë shkollë morën njohuritë e para artistike teatrore Besim...