Arkivat Përditshëm e hënë dhjetor 18th, 2017

18 Dhjetor 1908, krijohet klubi “Drita”

Në Gjirokastër, me nismën e Bajo Topullit, më 18 Dhjetor 1908, u thirr një mbledhje ku u vendos krijimi i klubit “Drita”. Në seancën...

18 Dhjetor 1920, krijohet Shoqëria e Arteve të Bukura

Nga anëtarët e “Bandës Vatra” dhe të rinjtë mërgimtarë të ardhur për mbrojtjen e Atdheut, më 18 Dhjetor 1920, në Korçë, u krijua “Shoqëria...

18 Dhjetor 1924, kur Noli denonconte agresionin jugosllav tek Fuqitë e...

Fan Noli, me cilësinë e kryeministrit, më 18 Dhjetor 1924, me anë të telegrameve kërkoi nga qeveria angleze, franceze dhe italiane, si dhe nga...

18 Dhjetor 1929, ngrihet Konsullata e Mbretërisë Shqiptare në Malin e...

Në Çetinë të Malit të Zi, më 18 Dhjetor 1929, u ngrit për herë të parë Konsullata e Mbretërisë Shqiptare.Referencat: Thimi Çollaku / Kalendari i...

18 Dhjetor 1931, miratohet Rregullorja për mbarëvajtjen e punës në Shërbimet...

Më 18 Dhjetor 1931, u miratua dhe u dekretua “Rregullorja mbi dorëzimin e llogarive nga ana e Legatave dhe Konsullatave Mbretërore”. Ajo ndihmonte për...

18 Dhjetor 1944, çlirimi i Podgoricës

Forcat e Divizionit të VI  të Ushtrisë Nacionalçlirimtare, në bashkëpunim me forcat partizane vendore, më 18 Dhjetor 1944, çliruan Podgoricën.Referencat: Thimi Çollaku / Kalendari i...

18 Dhjetor 1991, rivendoset institucioni i avokatisë

Më 18 Dhjetor 1991, në kuadrin e reformës në sistemin e drejtësisë, u rivendos me ligj institucioni i avokatisë, i suprimuar në vitet e...

18 Dhjetor 1997, nënshkrimi i Deklaratës që përcaktonte sektorët prioritarë për...

Gjatë vizitës të Ministrit të Punëve të Jashtme të Republikës Italiane, Lamberto Dini në Tiranë, më 18 Dhjetor të vitit 1997, midis Italisë dhe...