21 Mars 1996, Kuvendi i Shqipërisë miratoi ligjin për shërbimin civil dhe për kinematografinë

0
82

Kuvendi i Shqipërisë, më 21 Mars 1996, miratoi dy ligje të rëndësishme: Ligjin “për shërbimin Civil në Republikën e Shqipërisë” dhe “Për kinematografinë”.